درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/03/12
تعداد محصولات اضافه شده : 77
تعداد فروشهای کاربر : 13
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By publicfile.ir

   پاداش تسریع درعملیات تخلیه و بارگیری

مهرتا یوسف پور 1396/11/30 دسته بندی : عمومی 0

حقوق حمل و نقل دریایی کالا


خرید و دانلود | 3,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   فابل Excel

مهرتا یوسف پور 1396/11/30 دسته بندی : عمومی 0

اضافه کار


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مقالات شبکه فاضلاب شهری

علی عبدالملکی 1396/11/04 دسته بندی : عمومی 0

مقالات شبکه فاضلاب شهری
 


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اتوکد بیمارستان

علی عبدالملکی 1396/11/04 دسته بندی : عمومی 0

اتوکد بیمارستان


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل با فرمت اتوکد 110 مگابایت

علیرضا دهقان 1396/08/27 دسته بندی : عمومی 1

نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل با فرمت اتوکد

در حالت باز شده حدود 110 مگابایت


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   فضا و دیالکتیک

parsadi 1396/07/26 دسته بندی : عمومی 1

فضا و دیالکتیک


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اصولﺷﻬﺮي در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ِ

parsadi 1396/07/26 دسته بندی : عمومی 1

اصولﺷﻬﺮي در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ِ


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اصول شهرسازی مدرن

parsadi 1396/07/26 دسته بندی : عمومی 1

اصول شهرسازی مدرن


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ازکالبد تافرهنگ(تعیین وتبیین معیارهای شهراسلامی به عنوان شهرپایدار

parsadi 1396/07/26 دسته بندی : عمومی 1

ازکالبد تافرهنگ(تعیین وتبیین معیارهای شهراسلامی به عنوان شهرپایدار


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   - اﻧﮕﯿﺰش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺪادﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ

parsadi 1396/07/26 دسته بندی : عمومی 1

- اﻧﮕﯿﺰش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺪادﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کامل ترین آموزش استفاده از اکانت psn-ps4

علی اسدپور 1396/04/29 دسته بندی : عمومی 1

کامل ترین  اموزش استفاده از اکانت های ترکیبی


خرید و دانلود | 3,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقشه شهرستان نیکشهر

حامدمیرشکار 1395/12/04 دسته بندی : عمومی 1

نقشه تقسیمات سیاسی نیکشهر


خرید و دانلود | 1,200 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تایپ خلاقیت چیست

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

تایپ خلاقیت چیست


خرید و دانلود | 7,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تایپ کارورزی مهد کودک

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

تایپ کارورزی مهد کودک


خرید و دانلود | 9,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مقاله انرژی زمین گرمایی

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

مقاله انرژی زمین گرمایی


خرید و دانلود | 4,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اثر ماهوار بر جوانان

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

اثر ماهوار بر جوانان


خرید و دانلود | 4,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تایپ شبکه عصبی مصنوعی

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

تایپ شبکه عصبی مصنوعی


خرید و دانلود | 7,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تعریف نانوتکنولوژی و آشنایی با آن

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

تعریف نانوتکنولوژی و آشنایی با آن


خرید و دانلود | 2,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تعریف جناس

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

تعریف جناس


خرید و دانلود | 1,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   از پوست تان در برابر آفتاب محافظت کنید

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

از پوست تان در برابر آفتاب محافظت کنید


خرید و دانلود | 1,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اثرات مخرب ماهواره

مهندس ناصر مستانه 1395/11/06 دسته بندی : عمومی 0

اثرات مخرب ماهواره


خرید و دانلود | 2,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مدلهای برنامه ریزی آموزش وپرورش

مهندس ناصر مستانه 1395/11/02 دسته بندی : عمومی 0

مدلهای برنامه ریزی آموزش وپرورش


خرید و دانلود | 3,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...